Towarzystwo Wędkarskie Kościelec

Informacje o aktualnych składkach, dyżurach skarbnika, i inne ... - Towarzystwo Wędkarskie Kościelec w Chrzanowie

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje o aktualnych składkach, dyżurach skarbnika, i inne ...

- Rok 2021 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie w dniu 19. 12. 2020r. składkach członkowskich
na rok 2021 oraz o sposobie ich opłacania.

Ze względu na panującą pandemię Covid-19 składki można opłacić wyłącznie przelewem!

Nr rachunku bankowego: 21 1140 2004 0000 3702 7894 0505
TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE "KOŚCIELEC"
UL. SZPITALNA 78, 32-500 CHRZANÓW
W tytule przelewu prosimy wpisać:
"Nazwisko i imię - składki członkowskie za rok 2021"


Składki dla obecnych członków:
- składka członkowska roczna - 80 zł
- składka podstawowa na zarybienie i zagospodarowanie - 180 zł
- ekwiwalent za niezrealizowane prace społeczne - 200 zł
- składka członka wspierającego - "składka zawodnika C&R" - 200 zł
- jednolita składka dla nowych członków - 600 zł

Przykład - członkowie, którzy odpracowali w roku 2020 "czyn" suma składek 260 zł
- członkowie, którzy nie odpracowali w roku 2020 "czynu" suma składek 460 zł
- członkowie honorowi - składka członkowska 80 zł (z pozostałych obowiązków składkowych zwolnieni)

Po opłaceniu składek rejestr można odebrać podczas dyżurów w rybaczówce
lub indywidualnie uzgadniajac odbiór ze Skarbnikiem.

Ze względu na panujące warunki podczas dyżurów NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE wpłaty gotówką.
W sprawie opłat, rejestrów, dokumentów, deklaracji itp.
prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Towarzystwa
Krzysztofem Nowakiem - 506 40 52 19

Dyżury skarbnika (Zarządu TWK):
- 14 styczeń - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 28 styczeń
- czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 11 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 25 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 11 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 25 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 1 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 8 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 15 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 22 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 29 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00

Nowo wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem
Ze względu na spore zainteresowanie przynależnością do naszego Towarzystwa i niewielki akwen jakim dysponujemy, prosimy zainteresowanych członkostwem w naszym stowarzyszeniu o wcześniejszy kontakt z Zarządem Towarzystwa.


Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do 30 kwietnia włącznie, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków.
- Rok 2020 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2020 i możliwych terminach ich opłacania.

Dyżury skarbnika:
- 16 styczeń - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 30 styczeń
- czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 13 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 27 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 12 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 26 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 2 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 9 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 16 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 23 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 30 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00

Wysokość składek w roku 2020:
- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł (podwójna składka członkowska)
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł (każdy członek ma obowiązek przepracować 10 godzin rocznie na rzecz stowarzyszenia, dopuszcza się mozliwość wpłaty ekwiwalentu wwysokości 12 zł za każdą nieprzepracowaną godzinę)

- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich, składkę można poszeszyć o możliwość odbywania treningu wówczas składka wynosi 220 zł, a trening może odbywać się we wtorek, środę lub czwartek w tygodniu bezpśrednio poprzedzającym zawody, godziny odbywania treningu analogiczne jak najbliżej rozgrywane zawody. Trening odbywa się bez siatki, na tzw. "żywej rybie".

- składka "zawodnicza" 150 zł (80 zł + 70 zł) - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na zarybienie, a chcieliby brać udział w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich,

- składka młodzieżowa (do 18 roku życia) - 50% składki na zarybienie i zagospodarowanie (połowa limitu i możliwość wędkowania na jedną wędkę) pozostałe składki bez zmian,

- istnieje możliwość opłacenia połowy składki na zarybienie co skutkuje nabyciem uprawnień do połowy rocznego limitu połowu ryb, "połówkę" mogą opłacić od 1 IX członkowie Towarzystwa, którzy w danym roku nie opłacili wcześniej składki na zarybienie.

- dodatkowa składka na zarybienie i zagspodarowanie - 500 zł - dla tych wędkarzy, którzy wykorzystali roczny limit połowów (50 punktów) i chcą uzyskać kolejny.

Nowo wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem
Ze względu na spore zainteresowanie przynależnością do naszego Towarzystwa i niewielki akwen jakim dysponujemy, prosimy zainteresowanych członkostwem w naszym stowarzyszeniu o wcześniejszy kontakt z Zarządem Towarzystwa.


Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE w wyznaczonych terminach w siedzibie
Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do 30 kwietnia włącznie, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków.
- Rok 2019 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2019 i możliwych terminach ich opłacania.

Dyżury skarbnika:
- 10 styczeń - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 24 styczeń
- czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 7 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 21 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 7 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 21 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 4 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 11 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 18 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 25 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00

Wysokość składek w roku 2019 pozostaje niezmieniona w stosunku
do roku poprzedniego i przedstawia się następująco:

- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich
- składka "zawodnicza" 150 zł (80 zł + 70 zł) - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na zarybienie, a chcieliby brać udział w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich,
- składka młodzieżowa (do 18 roku życia) - 50% składki na zarybienie i zagospodarowanie (połowa limitu i możliwość wędkowania na jedną wędkę) pozostałe składki bez zmian,
- istnieje możliwość opłacenia połowy składki na zarybienie co skutkuje nabyciem uprawnień do połowy rocznego limitu połowu ryb, "połówkę" mogą opłacić od 1 IX członkowie Towarzystwa, którzy w danym roku nie opłacili wcześniej składki na zarybienie.
- dodatkowa składka na zarybienie i zagspodarowanie - 500 zł - dla tych wędkarzy, którzy wykorzystali roczny limit połowów i chcą uzyskać kolejny.

Nowo wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem
Ze względu na spore zainteresowanie przynależnością do naszego Towarzystwa i naszymi ograniczonymi możliwościami, prosimy zainteresowanych członkostwem w naszym stowarzyszeniu o wcześniejszy kontakt z Zarządem Towarzystwa.


Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE w wyznaczonych terminach w siedzibie
Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków. Zgodnie z § 13. Statutu Towarzystwa
członkostwo w Towarzystwie ustaje m.in. z powodu rocznego zalegania ze składkami członkowskimi.
- Rok 2018 -


Zarząd Towarzystwa informuje, że Walne Zebranie sprawozdawcze
odbędzie się 21 grudnia o godzinie 18:00 na sali odczytowej
w budynku MOKSiR w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 4.
Zapraszamy.


Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2018 i możliwych terminach ich opłacania.


Dyżury skarbnika:
- 9 styczeń - wtorek - w godzinach 17:00 - 18:00
- 23 styczeń - wtorek - w godzinach 17:00 - 18:00
- 14 luty - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 28 luty - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 14 marzec - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 28 marzec - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 4 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 11 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 18 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 25 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00

Wysokość składek w roku 2018 pozostaje niezmieniona w stosunku
do roku poprzedniego i przedstawia się następująco:

- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich
- składka "zawodnicza" 150 zł (80 zł + 70 zł) - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na zarybienie, a chcieliby brać udział w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich.

Nowo wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem


Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE w wyznaczonych terminach w siedzibie
Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków. Zgodnie z § 13. Statutu Towarzystwa
członkostwo w Towarzystwie ustaje m.in. z powodu rocznego zalegania ze składkami członkowskimi.
- Rok 2017 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2017 i możliwych terminach ich opłacania.


Dyżury skarbnika:
- 3 styczeń - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 10 styczeń - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 7 luty - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 21 luty - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 7 marzec - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 21 marzec - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 4 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 11 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 18 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 25 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30

Wysokość składek w roku 2017:
- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich.
- składka "zawodnicza" 150 zł - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na zarybienie,
a chcieliby brać udział w zawodach wędkarskich.

Nowo wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć (do legitymacji i kartoteki)


Wpłat można dokonywać w wyznaczonych terminach w siedzibie Towarzystwa
ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków
- Rok 2016 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o
terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się dnia 21. 12. 2016r.
o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie, przy ul. Dworskiej 5.Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o składkach członkowskich na rok 2016 i możliwych terminach ich opłacania.


Wysokość składek:

- składka członkowska - 60 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 120 zł
- dobrowolna składka na zarybienie zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 100 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich.
- składka "zawodnicza" 150 zł - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na zarybienie,
a chcieliby brać udział w zawodach wędkarskich.

Dyżury skarbnika:

- 10 luty - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 17 luty - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 2 marzec - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 16 marzec - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 30 marzec - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 6 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 13 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 20 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 27 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30

Wpłat można dokonywać w siedzibie Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków

Ostatnia aktywność z naszego profilu na Facebook'u:

 
Copyright 2017. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego