Projekt - Towarzystwo Wędarskie KOŚCIELEC

  • facebook
  • wattsup
Przejdź do treści
Ogród wodny

nad stawem w Kościelcu
Ogród wodny nad stawem w Kościelcu

W  2022 roku zdobyliśmy 10.000 zł w Konkursie organizowanym przez  Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na realizacje Projektu  "Ogród wodny nad stawem w Kościelcu". W ramach projektu zrealizowaliśmy  liczne nasadzenia roślinne, które można podziwiać nad naszym stawem.  Powstały nowe tablice informacyjne, które łączą informację z edukacją.  Realizujemy pilotażowe zadanie w zakresie poprawy jakości wody poprzez  zastosowanie efektywnych mikroorganizmów, za których pośrednictwem  mineralizujemy osady denne i przywracamy biologiczną równowagę w stawie.  W ramach projektu zakupiliśmy kamerę do monitoringu online, dzięki  czemu każdy może na bieżąco oglądać jak rozwija się nasz ogród wodny.  Liczymy, że z roku na rok będzie on coraz piękniejszy, ku naszej i  Waszej radości. Bo czyż nie jest pięknie kiedy można usiąść nad wodą i  podziwiać piękno przyrody? Rośliny są jak wino, wymagają czasu, serca i  cierpliwości, a natura jeśli pozwolimy jej działać obdarowuje nas swoim  bogactwem. Serdecznie dziękujemy organizatorom konkursu za docenienie  naszego wkładu w rozwój lokalnej społeczności i działalność na rzecz  lokalnej przyrody, a państwa zapraszamy do odwiedzenia nas nie tylko w  wirtualnej rzeczywistości, ale również na żywo. Spotkajmy się nad stawem  ...

Nasadzenie roślinności wodnej

Aplikacja efektywnych mikroorganizmów

W ramach projektu Ogród wodny nad stawem w Kościelcu realizujemy pilotażowe zadanie w zakresie poprawy jakości wody poprzez zastosowanie efektywnych mikroorganizmów. Efektywne mikroorganizmy to nowoczesna technologia stosowana z powodzeniem nie tylko w rolnictwie, czy oczyszczaniu ścieków, ale również w gospodarowaniu zasobami wodnymi. EMy to mieszanka odpowiednio wyselekcjonowanych drobnoustrojów, których zadaniem jest najogólniej mówiąc poprawa jakości wody w zbiorniku. Dzięki bakteriom, grzybom, drożdżom oraz innym mikroelementom będącym składnikami EMów chcemy zmineralizować część osadów dennych, których zaleganie na dnie powoduje różne negatywne skutki, m.in. ogólne zmętnienie wody, ryzyko letniego zakwitu glonów, unosząca się w wodnej toni zawiesina ogranicza również dostępność światła co spowalnia proces fotosyntezy, a zatem ogranicza wzrost roślinności zanurzonej. Hamowanie wzrostu zanurzonej roślinności powoduje, że w wodzie może występować nadmiar związków azotu, który przecież jednym z podstawowych związków przyswajanych przez rośliny, zachwianie tej równowagi może powodować problemy z oddychaniem organizmów wodnych, nie tylko ryb, ale również licznie występujących owadów. Jak doskonale wiemy rośliny w wodzie nie tylko przetwarzają związki azotu, ale również wytwarzają tlen, który jest niezbędny do życia. Spektrum korzyści jakie daje zastosowanie efektywnych mikroorganizmów jest bardzo szerokie, a to co możemy zaobserwować "gołym okiem" to zauważalna poprawa klarowności wody, resztę trzeba badać laboratoryjnie lub przy użyciu odczynników chemicznych. Wodny ekosystem to złożone i bardzo wrażliwe środowisko, z perspektywy przeciętnego mieszkańca, który siada na ławeczce i patrzy na wodę nie widać wszystkiego, a to co widać, to w zasadzie drobny ułamek całości. Roślinność, która rośnie w stawie jest bardzo ważna, nie tylko ze względu na parametry jakościowe wody, ale również daje ona wodnym organizmom możliwość do rozrodu. Owady, gady oraz ryby wykorzystują roślinność np. do składania jaj (ikry), a dla wylęgu i małych rybek roślinność zanurzona jest życiodajnym schronieniem przed drapieżnikami. Wśród roślinności swoje pożywienie znajdują również kaczki oraz inne ptactwo wodne. Dlatego tak ważną funkcję w naszym projekcie pełnią właśnie efektywne mikroorganizmy. Dobra jakość wody to również estetyka, zmienia się bowiem wygląd, woda staje się ciemniejsza, ma przyjemniejszy zapach, a w sprzyjających okolicznościach umożliwia obserwację licznie bytujących w stawie ryb. Mikroorganizmy, a efekt kolosalny.

Montaż kamery - monitoring online

W ramach projektu zaupiliśmy i zamontowaliśmy kamerę do monitoringu on-line, która rejestruje nagrania i dzięki której każdy może o dowolnej porze zerknąć co słychać nad naszym stawem.

Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych

Konkurs plastyczny

Wręczenie nagród w konkursie plastycznym w ramach projektu  "Ogród wodny nad stawem w Kościelcu", które odbyło się 9 lipca podczas wydarzenia wędrujące podwórko nad stawem w Kościelcu.
Zwycięzcy konkursu:
MIEJSCE I - Maja klasa 3 - tablet graficzny
MIEJSCE II - Jerzy klasa 4 - zestaw przyborów artystycznych
MIEJSCE III - Julia klasa 5 - zestaw przyborów artystycznych


Wykonanie strony www

Niniejsza strona internetowa, zawarte na niej zdjęcia i grafiki a także specjalnie stworzony dział "Mała encyklopedia przyrodnicza" powstały w ramach projektu. Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa naszego stowarzyszenia przypadnie Państwu do gustu ;)
Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia.
Wróć do spisu treści