Składki - Towarzystwo Wędarskie KOŚCIELEC

  • facebook
  • wattsup
Przejdź do treści
Składki członkowskie

Informacje o aktualnych składkach,
dyżurach skarbnika, i inne ...

od 2021 roku składkiopłacamy wyłączniena rachunek bankowy

- ROK 2023 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie w dniu 19. 12. 2020r. składkach członkowskich
obowiązujących od 2021 roku oraz o sposobie ich opłacania.

Od 2021 roku składki można opłacać wyłącznie przelewem!

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO !!!

Nr rachunku bankowego mBank: 70 1140 2004 0000 3502 8298 7628
TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE "KOŚCIELEC"
UL. SZPITALNA 78, 32-500 CHRZANÓW

W tytule przelewu prosimy wpisać:
"Nazwisko i imię - składki członkowskie za rok 2023"

Zezwolenie na wędkowanie i rejestr połowów
można odebrać po opłaceniu wymaganych składek
podczas dyżurów Skarbnika w rybaczówce lub
w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Skarbnikiem.

Dyżury Skarbnika w rybaczówce w 2023 roku będą odbywały się we czwartki
w godzinach 18:00 - 19:00 w następujących dniach:
12 styczeń, 23 luty, 16 marzec, 13 kwiecień, 27 kwiecień


Składki dla obecnych członków:
- składka członkowska roczna - 150 zł
- składka podstawowa na zarybienie i zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za niezrealizowane prace społeczne - 200 zł
- składka członka wspierającego - "składka zawodnika C&R" - 250 zł
- jednolita składka dla nowych członków - 600 zł

Przykład:
- członkowie, którzy odpracowali "czyn" w roku poprzednim suma składek 150 zł + 200 zł = 350 zł
- członkowie, którzy nie odpracowali w roku poprzednim "czynu" suma składek 150 zł + 200 zł+ 200 zł = 550 zł
- nowi członkowie - jednolita składa 600 zł
- członkowie honorowi - składka członkowska 150 zł (z pozostałych obowiązków składkowych zwolnieni)


Podczas dyżurów NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE wpłaty gotówką.
W sprawie opłat, rejestrów, dokumentów, deklaracji itp.
prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Towarzystwa
Krzysztofem Nowakiem - 506 40 52 19

Przypominamy, że przy wydawaniu nowego zezwolenia, wędkujacy zobowiązany jest
do zwrotu zezwolenia wydanego na rok poprzedni.
Nowo  wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć  (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie  deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem
Ze  względu na spore zainteresowanie przynależnością do naszego Towarzystwa  i niewielki akwen jakim dysponujemy, prosimy zainteresowanych  członkostwem w naszym stowarzyszeniu o wcześniejszy kontakt z Zarządem  Towarzystwa.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do 30 kwietnia włącznie, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków.
- ROK 2022 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie w dniu 19. 12. 2020r. składkach członkowskich
obowiązujących od 2021 roku oraz o sposobie ich opłacania.

Od 2021 roku składki można opłacać wyłącznie przelewem!

Nr rachunku bankowego: 21 1140 2004 0000 3702 7894 0505
TOWARZYSTWO WĘDKARSKIE "KOŚCIELEC"
UL. SZPITALNA 78, 32-500 CHRZANÓW

W tytule przelewu prosimy wpisać:
"Nazwisko i imię - składki członkowskie za rok 2022"

Zezwolenie na wędkowanie i rejestr połowów
można odebrać po opłaceniu wymaganych składek
podczas dyżurów Skarbnika w rybaczówce lub
w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu ze Skarbnikiem.

Dyżury Skarbnika (w rybaczówce) w 2022 roku:
Czwartki od godziny 18 do godziny 19
w terminach:
- Styczeń - 13
- Luty - 10
- Marzec - 10
- Kwiecień - 7 i 28

Regulamin opłacania składek członkowskich w TWK

Składki dla obecnych członków:
- składka członkowska roczna - 80 zł
- składka podstawowa na zarybienie i zagospodarowanie - 180 zł
- ekwiwalent za niezrealizowane prace społeczne - 200 zł
- składka członka wspierającego - "składka zawodnika C&R" - 200 zł
- jednolita składka dla nowych członków - 600 zł

Przykład - członkowie, którzy odpracowali "czyn" w roku poprzednim suma składek 260 zł
- członkowie, którzy nie odpracowali w roku poprzednim "czynu" suma składek 460 zł
- członkowie honorowi - składka członkowska 80 zł (z pozostałych obowiązków składkowych zwolnieni)

Podczas dyżurów NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE wpłaty gotówką.
W sprawie opłat, rejestrów, dokumentów, deklaracji itp.
prosimy o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem Towarzystwa
Krzysztofem Nowakiem - 506 40 52 19

Przypominamy, że przy wydawaniu nowego zezwolenia, wędkujacy zobowiązany jest
do zwrotu zezwolenia wydanego na rok poprzedni.
Nowo  wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć  (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie  deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem
Ze  względu na spore zainteresowanie przynależnością do naszego Towarzystwa  i niewielki akwen jakim dysponujemy, prosimy zainteresowanych  członkostwem w naszym stowarzyszeniu o wcześniejszy kontakt z Zarządem  Towarzystwa.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do 30 kwietnia włącznie, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków.
- Rok 2020 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2020 i możliwych terminach ich opłacania.

Dyżury skarbnika:
- 16 styczeń - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 30 styczeń - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 13 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 27 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 12 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 26 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 2 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 9 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 16 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 23 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 30 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00

Wysokość składek w roku 2020:
- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł (podwójna składka członkowska)
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł (każdy  członek ma obowiązek przepracować 10 godzin rocznie na rzecz  stowarzyszenia, dopuszcza się mozliwość wpłaty ekwiwalentu wwysokości 12  zł za każdą nieprzepracowaną godzinę)

- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca  wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach  wędkarskich, składkę można poszeszyć o możliwość odbywania treningu  wówczas składka wynosi 220 zł, a trening może odbywać się we wtorek,  środę lub czwartek w tygodniu bezpśrednio poprzedzającym zawody, godziny  odbywania treningu analogiczne jak najbliżej rozgrywane zawody. Trening  odbywa się bez siatki, na tzw. "żywej rybie".

- składka "zawodnicza" 150 zł (80 zł + 70 zł)  - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na  zarybienie, a chcieliby brać udział w organizowanych przez Towarzystwo  zawodach wędkarskich,

- składka młodzieżowa (do 18 roku życia) - 50% składki na zarybienie i zagospodarowanie (połowa limitu i możliwość wędkowania na jedną wędkę) pozostałe składki bez zmian,

-  istnieje możliwość opłacenia połowy składki na zarybienie co skutkuje  nabyciem uprawnień do połowy rocznego limitu połowu ryb, "połówkę" mogą  opłacić od 1 IX członkowie Towarzystwa, którzy w danym roku nie opłacili  wcześniej składki na zarybienie.

- dodatkowa składka na zarybienie i zagspodarowanie - 500 zł - dla tych wędkarzy, którzy wykorzystali roczny limit połowów (50 punktów) i chcą uzyskać kolejny.

Nowo  wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć  (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie  deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem
Ze  względu na spore zainteresowanie przynależnością do naszego Towarzystwa  i niewielki akwen jakim dysponujemy, prosimy zainteresowanych  członkostwem w naszym stowarzyszeniu o wcześniejszy kontakt z Zarządem  Towarzystwa.

Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE w wyznaczonych terminach w siedzibie
Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do 30 kwietnia włącznie, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków.
- Rok 2019 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2019 i możliwych terminach ich opłacania.

Dyżury skarbnika:
- 10 styczeń - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 24 styczeń - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 7 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 21 luty - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 7 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 21 marzec - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 4 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 11 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 18 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00
- 25 kwiecień - czwartek - w godzinach 18:00 - 19:00

Wysokość składek w roku 2019 pozostaje niezmieniona w stosunku
do roku poprzedniego i przedstawia się następująco:
- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich
- składka "zawodnicza" 150 zł (80 zł + 70 zł)  - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na  zarybienie, a chcieliby brać udział w organizowanych przez Towarzystwo  zawodach wędkarskich,
- składka młodzieżowa (do 18 roku życia) - 50% składki na zarybienie i zagospodarowanie (połowa limitu i możliwość wędkowania na jedną wędkę) pozostałe składki bez zmian,
-  istnieje możliwość opłacenia połowy składki na zarybienie co skutkuje  nabyciem uprawnień do połowy rocznego limitu połowu ryb, "połówkę" mogą  opłacić od 1 IX członkowie Towarzystwa, którzy w danym roku nie opłacili  wcześniej składki na zarybienie.
- dodatkowa składka na zarybienie i zagspodarowanie - 500 zł - dla tych wędkarzy, którzy wykorzystali roczny limit połowów i chcą uzyskać kolejny.

Nowo  wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć  (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie  deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem
Ze  względu na spore zainteresowanie przynależnością do naszego Towarzystwa  i naszymi ograniczonymi możliwościami, prosimy zainteresowanych  członkostwem w naszym stowarzyszeniu o wcześniejszy kontakt z Zarządem  Towarzystwa.

Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE w wyznaczonych terminach w siedzibie
Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków. Zgodnie z § 13. Statutu Towarzystwa
członkostwo w Towarzystwie ustaje m.in. z powodu rocznego zalegania ze składkami członkowskimi.
- Rok 2018 -


Zarząd Towarzystwa informuje, że Walne Zebranie sprawozdawcze
odbędzie się 21 grudnia o godzinie 18:00 na sali odczytowej
w budynku MOKSiR w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 4.
Zapraszamy.


Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2018 i możliwych terminach ich opłacania.


Dyżury skarbnika:
- 9 styczeń - wtorek - w godzinach 17:00 - 18:00
- 23 styczeń - wtorek - w godzinach 17:00 - 18:00
- 14 luty - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 28 luty - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 14 marzec - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 28 marzec - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 4 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 11 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 18 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00
- 25 kwiecień - środa - w godzinach 17:00 - 18:00

Wysokość składek w roku 2018 pozostaje niezmieniona w stosunku
do roku poprzedniego i przedstawia się następująco:
- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich
- składka "zawodnicza" 150 zł (80 zł + 70 zł)  - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na  zarybienie, a chcieliby brać udział w organizowanych przez Towarzystwo  zawodach wędkarskich.

Nowo  wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć  (do legitymacji i kartoteki) dodatkowo konieczne będzie wypełnienie  deklaracji członkowskiej, którą można pobrać pod tym linkiem

Wpłat można dokonywać WYŁĄCZNIE w wyznaczonych terminach w siedzibie
Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków. Zgodnie z § 13. Statutu Towarzystwa
członkostwo w Towarzystwie ustaje m.in. z powodu rocznego zalegania ze składkami członkowskimi.
- Rok 2017 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o uchwalonych przez Walne Zebranie składkach członkowskich
na rok 2017 i możliwych terminach ich opłacania.


Dyżury skarbnika:
- 3 styczeń - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 10 styczeń - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 7 luty - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 21 luty - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 7 marzec - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 21 marzec - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 4 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 11 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 18 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30
- 25 kwiecień - wtorek - w godzinach 18:30 - 19:30

Wysokość składek w roku 2017:
- składka członkowska - 80 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 160 zł
- dobrowolna składka na zarybienie i zagospodarowanie - 200
- ekwiwalent za prace społeczne - 120 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich.
- składka "zawodnicza" 150 zł - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na zarybienie,
a chcieliby brać udział w zawodach wędkarskich.

Nowo wstępujący członkowie dodatkowo proszeni są o dostarczenie dwóch zdjęć (do legitymacji i kartoteki)

Wpłat można dokonywać w wyznaczonych terminach w siedzibie Towarzystwa
ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków
- Rok 2016 -

Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o
terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbędzie się dnia 21. 12. 2016r.
o godzinie 18:00 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie, przy ul. Dworskiej 5.Zarząd Towarzystwa Wędkarskiego “Kościelec” informuje
o składkach członkowskich na rok 2016 i możliwych terminach ich opłacania.


Wysokość składek:

- składka członkowska - 60 zł
- składka członkowska dla nowych członków - 120 zł
- dobrowolna składka na zarybienie zagospodarowanie - 200 zł
- ekwiwalent za prace społeczne - 100 zł
- składka dla członków wspierających - 150 zł uprawniająca wyłącznie do udziału w organizowanych przez Towarzystwo zawodach wędkarskich.
- składka "zawodnicza" 150 zł - dla członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy nie opłacają składki na zarybienie,
a chcieliby brać udział w zawodach wędkarskich.

Dyżury skarbnika:

- 10 luty - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 17 luty - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 2 marzec - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 16 marzec - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 30 marzec - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 6 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 13 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 20 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30
- 27 kwiecień - środa - w godzinach 18:30 - 19:30

Wpłat można dokonywać w siedzibie Towarzystwa ul. Szpitalna 78 w Chrzanowie.

Zgodnie z regulaminem składki członkowskie należy uregulować
do końca kwietnia, po tym terminie pobierana będzie składka członkowska
jak dla nowo wstępujących członków
Wróć do spisu treści